Sme rodinná spoločnosť
s portfóliom aktivít v
kreatívnom priemysle
a v komerčných nehnuteľnostiach.

poslanie: Snívaj, mysli, vytvor, uži.
vidina: Svetlá budúcnosť.
prednosti: znalosť, tvorivosť, odvaha